ฟรี
  • โรงเรียนวัดบางตะพาน
    ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 บ้านบางสะพาน ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1

  • โรงเรียนวัดบางตะพาน
    ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 บ้านบางสะพาน ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนวัดบางตะพาน
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 บ้านบางสะพาน ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
โทรศัพท์ 0806949453

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนวัดบางตะพาน

...