ฟรี
  • โรงเรียนวัดบางตะพาน
    ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 บ้านบางสะพาน ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1

  • โรงเรียนวัดบางตะพาน
    ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 บ้านบางสะพาน ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ